Γενικές διατάξεις

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής η Πολιτική) αποτελεί εσωτερική κανονιστική πράξη της Εταιρείας και είναι δεσμευτική για όλους τους εργαζόμενους, τις υπηρεσίες και τα δομικά τμήματα της Εταιρείας. Η Πολιτική ρυθμίζει τους κανόνες χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας Athos Gifts, καθώς και τους κανόνες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου χρηστών που παρέχονται από αυτούς κατά τη διαδικασία χρήσης του ιστότοπου https://athos.gifts/.

Η πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες Athos Gifts είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Οι χρήστες των υπηρεσιών Athos Gifts έχουν εγγυημένη ανωνυμία όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία καθορίζει ανεξάρτητα τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από το https://athos.gifts/  διαδικτυακός πόρος.

Δεδομένα χρήστη

Ο ιστότοπος https://athos.gifts/ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χρήστη.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το https://athos.gifts/ κατά τη χρήση είναι ανώνυμα. Ο χρήστης δεν αναγνωρίζεται όταν βρίσκεται στον ιστότοπο.

Αποπροσωποποιημένα δεδομένα που μεταδίδονται στο https://athos.gifts/ περιλαμβάνουν πληροφορίες που μεταδίδονται αυτόματα στο https://athos.gifts/ σε απρόσωπη μορφή από τις συσκευές του χρήστη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και την τοποθεσία του χρήστη, δεδομένα προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα του χρήστη και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μεταδίδονται στο https://athos.gifts/ περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην υπηρεσία:

- κατά τη διαδικασία εγγραφής

- κατά την κράτηση των υπηρεσιών του ιστότοπου

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι εκπρόσωποι της Εταιρείας να επικοινωνήσουν με τον χρήστη για να επιβεβαιώσουν την κράτηση, να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες της κράτησης, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.

Ο χρήστης παρέχει επίσης στοιχεία τραπεζικής κάρτας κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών στον ιστότοπο https://athos.gifts/.

Η διαχείριση του διαδικτυακού πόρου δεν επαληθεύει τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες, αλλά υποθέτει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ενημερωμένες, ακριβείς και επαρκείς για την παροχή των επιθυμητών υπηρεσιών. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή πληροφοριών που δεν πληρούν τις καθορισμένες παραμέτρους.

Ο ιστότοπος https://athos.gifts/ χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση σελίδων πόρων. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τον διακομιστή μέσω του οποίου ο χρήστης είχε πρόσβαση στον πόρο, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιήθηκε, πληροφορίες σχετικά με τους πόρους μέσω των οποίων ο χρήστης έμαθε για τον ιστότοπο https ://athos.gifts/. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της πολιτικής μάρκετινγκ της Εταιρείας και των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν συλλέγονται.

Χρήση των παρεχόμενων δεδομένων χρήστη

Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, συμφωνείτε αυτόματα με τη χρήση και την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων για τους σκοπούς των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ποιοτική απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα δεδομένα για την έκδοση βίζας για το Άγιο Όρος (Διαμονητήριο), το όνομα και το επώνυμό σας για την παραλαβή στο αεροδρόμιο, τον αριθμό της πτήσης σας για πληροφορίες παρακολούθησης για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα και άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας.

Τυχόν ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο https://athos.gifts/ γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας τραπεζικών δεδομένων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης μιας σελίδας ηλεκτρονικών πληρωμών με υψηλό βαθμό προστασίας βάσει του προτύπου ασφαλείας PCI DSS. Η Εταιρεία δεν καταγράφει/αποθηκεύει τα τραπεζικά σας δεδομένα και τα στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας. Η υπηρεσία δεν έχει πρόσβαση στον έλεγχο, τη μεταφορά και την πραγματοποίηση πληρωμών. Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω επίσημων τοποθεσιών συνεργατών, αυτοί οι ιστότοποι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που προσδιορίσατε στην κράτηση, αλλά όχι στις πράξεις πληρωμής και τα τραπεζικά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή των υπηρεσιών της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, πωλεί ή κοινοποιεί τα τραπεζικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των ζητούμενων υπηρεσιών, η εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες κατά την κράτηση μιας υπηρεσίας με συνεργαζόμενες εταιρείες και άτομα που εμπλέκονται στην παροχή της υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εταιρείες ή τρίτους είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας (όπως η κράτηση διεθνών πτήσεων κ.λπ.). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία εγγυάται ότι τα δεδομένα των χρηστών διαβιβάζονται αποκλειστικά για την ποιότητα των ζητούμενων υπηρεσιών και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κανόνες απορρήτου ισχύουν για όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

- κατά την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία

- όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες και ενότητες προγράμματος πόρων

- κατά την υποβολή παραγγελίας/κράτησης

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη περιλαμβάνουν:

- πλήρες όνομα χρήστη

- στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.

- άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών (περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον αριθμό των επιβατών, πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο οδηγό, τον αριθμό της πτήσης σας που θα παραλάβει εκπρόσωπος της Εταιρείας στο αεροδρόμιο κ.λπ. ).

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη κατά την κράτηση μιας υπηρεσίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία στο μέλλον για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ειδοποιήσεων σχετικά με προσφορές και εκπτώσεις της εταιρείας, καθώς και για συμμετοχή σε έρευνες. Στην τελευταία περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον χρήστη όταν συμμετέχει σε έρευνες χωρίς την άδεια του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από το newsletter κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο στο τέλος του newsletter ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση https:// athos.gifts/.

Προστασία των παρεχόμενων δεδομένων χρήστη

Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες από απώλεια και παράνομη χρήση. Αυτό ισχύει τόσο για έντυπα όσο και για ηλεκτρονικά μέσα.

Η πρόσβαση στα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρείας και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς παροχής, βελτίωσης της ποιότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών της Εταιρείας. Κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα υπόκειται στις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας της Εταιρείας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που ο ίδιος ο χρήστης τοποθέτησε τα προσωπικά του δεδομένα στην ελεύθερη πρόσβαση ή παρείχε με άλλο τρόπο πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα σε απεριόριστο εύρος ατόμων.

Για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρεία τηρεί αρχεία κρατήσεων και παραγγελιών υπηρεσιών. Τα σχετικά δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του πελάτη και προστατεύονται σύμφωνα με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και την πολιτική προστασίας των δεδομένων χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων πελατών της Εταιρείας, πρέπει να στείλει αντίστοιχη ειδοποίηση στη διεύθυνση info@athos.gifts< /a>. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να παράσχει ή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στέλνοντας μια ηλεκτρονική ειδοποίηση στην καθορισμένη διεύθυνση email.

Μετά από αίτημα του χρήστη, η εταιρεία υποχρεούται ανά πάσα στιγμή να του παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του, καθώς και να αλλάξει, να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα ή να τα μεταφέρει σε τρίτους.

Για παραβίαση των κανόνων εμπιστευτικότητας, που καθορίζονται από την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Cookies

Η Εταιρεία γνωστοποιεί με το παρόν ότι ο ιστότοπος https://athos.gifts/  χρησιμοποιεί cookies στη λειτουργία του.

Τα cookies είναι αρχεία που αναφέρουν στον ιστότοπο ότι επισκέπτεστε ορισμένες απρόσωπες πληροφορίες. Ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο cookie, η χρήση τους απλοποιεί τον ιστότοπο σε μελλοντικές επισκέψεις διατηρώντας ορισμένες ρυθμίσεις, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες, διορθώνοντας σφάλματα ιστότοπου, διατηρώντας ασφαλή τα προσωπικά στοιχεία κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας ή βοηθώντας τον ιστότοπο να συγκεντρώσει πληροφορίες που απαιτούνται για τη βελτίωση του υπηρεσίες.

Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά στο https://athos.gifts/, λαμβάνετε ειδοποίηση ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies στη λειτουργία του. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μπορείτε πάντα να διαγράψετε, να αποκλείσετε ή να αποδεχτείτε τα cookie στη συσκευή σας.

Με την αποδοχή της Πολιτικής Cookie στη διεύθυνση https://athos.gifts/, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και χρήση της από τις υπηρεσίες του ιστότοπου .

Γενικές και μεταβατικές διατάξεις

Το περιεχόμενο του ιστότοπου, το λογότυπο, το σύνθημά του, το εμπορικό σήμα κ.λπ., προστατεύονται από διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η συλλογή, μετατροπή, δημοσίευση, αντιγραφή περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τέτοιων δεδομένων.

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου μονομερώς ανά πάσα στιγμή. Η Πολιτική Απορρήτου που διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση https://athos.gifts/  θεωρείται έγκυρη.